Grote impact verbod neonicotinoïden

Het ministerie van Economische Zaken vroeg vorig jaar Wageningen University & Research een literatuuronderzoek uit te voeren naar andere mogelijkheden om bietenvergeling in de hand te houden in de Nederlandse (suiker)bietenteelt. Uit dit literatuuronderzoek kwam duidelijk naar voren dat er nog geen goede alternatieven voorhanden zijn. Een algeheel verbod op neonicotinoïden zal grote (economische) effecten hebben voor de teelt van suikerbieten. Daarom zijn er dringend alternatieven nodig voor de beheersing van vergelingsziekte in de suikerbietenteelt. Lees meer hierover in het artikel in Boerderij.

Uitgelicht: Grote impact verbod neonicotinoïden

Contactpersonen

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten
Frans Tijink
Directeur / gronddynamica / oogsttechniek

Mogelijk ook interessant