Groenbemesters na maïs bevorderen ziekten en plagen van bieten

De mestwetgeving verplicht telers op zand- en lössgronden na de teelt van maïs direct gebruik te maken van groenbemesters als vanggewas in de winter. Telers kunnen hierbij kiezen uit gras, winterrogge, bladkool of bladrammenas. In dit artikel wordt de invloed van deze groenbemesters op de ontwikkeling van bodemgebonden ziekten en de verschillende aaltjessoorten besproken.

Uitgelicht: Groenbemesters na maïs bevorderen ziekten en plagen van bieten

Contactpersonen

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant