Groenbemesters belangrijk voor uw grond!

Voor het in stand houden van een goede bodemvruchtbaarheid is een regelmatige aanvoer van voldoende organische stof vereist. Hiervoor komen oogstresten, organische mestproducten en groenbemesters in aanmerking. Gele mosterd en bladrammenas hebben bij suikerbieten de voorkeur boven grasgroenbemesters.

Uitgelicht: Groenbemesters belangrijk voor uw grond!

Contactpersoon

Peter Wilting
Bodem en bemesting/ hoofd proefveldendienst

Mogelijk ook interessant