Groeiverloop 2003 Opbrengstprognose

Met SUMO (SUikerbieten MOdel) is het mogelijk om vroegtijdig en nauwkeurig een prognose te kunnen geven van de totale hoeveelheid witsuiker en melasse in Nederland en van de landelijk en regionaal te verwachten suikerbietenopbrengst en -kwaliteit. Door het extreme weer in 2003 weken de prognoses van het model af van de werkelijke suikeropbrengst en melasseproductie met respectievelijk 2% en 1%.

Uitgelicht: Groeiverloop 2003 Opbrengstprognose

Contactpersoon

Noud van Swaaij
Plantenfysiologie / rassen / statistiek / opbrengstprognose

Mogelijk ook interessant