Goede bladschimmelbeheersing voorkomt opbrengstverlies

Elk jaar komen de bladschimmels terug en is het nodig om in de gaten te houden dat ze geen schade doen. Daarom is de Nederlandse bladschimmelbeheersing gebaseerd op het waarnemen in de suikerbieten. Opbrengstderving voorkomen is de insteek van de bladschimmelbestrijding. Voer een fungicidenbespuiting uit wanneer de eerste aantasting door bladschimmels wordt waargenomen. Wissel de beschikbare middelen zoveel mogelijk af.

Uitgelicht: Goede bladschimmelbeheersing voorkomt opbrengstverlies

Contactpersoon

Bram Hanse
Bladschimmels / bacteriën / diagnostiek

Mogelijk ook interessant