Gescheurde bieten in campagne 2008

Vanaf begin november 2008 kwamen er meldingen van gescheurde bieten uit vooral zuidwest Nederland. Ook in België en Frankrijk werd dit fenomeen waargenomen. De scheuren werden ook geconstateerd bij bieten die nog in het veld stonden. De scheuren zijn vastgesteld bij diverse rassen, afkomstig van verschillende kweekbedrijven, en konden niet in relatie gebracht worden met ziekten of plagen. De meest waarschijnlijke oorzaak lijkt gelegen in de bijzondere groeiomstandigheden in het najaar van 2008, waardoor groeischeuren zijn ontstaan. Bij drie partijen bieten werd de kwaliteit bepaald van de gescheurde bieten en op het oog niet-gescheurde bieten kort na de oogst en na zeven weken bewaring. Voor bewaring was bij de gescheurde bieten het suikergehalte lager en het aminostikstofgehalte hoger. Bij één partij waren de gescheurde en niet-gescheurde bieten goed bewaarbaar met normale suikerverliezen (respectievelijk 70 en 146 g/t/dag) en ook lage gehalten aan invertsuikers (glucose+fructose) na bewaring. Bij de beide andere partijen bieten waren de suikerverliezen zowel bij de gescheurde als op het oog niet-gescheurde bieten hoog (gemiddeld respectievelijk circa 400 en 300 g/t/dag). Hierbij was ook het gehalte aan invertsuikers sterk toegenomen van gemiddeld 0,08% naar 0,5% en vertoonden de bieten rotte plekken. Het advies is om gescheurde bieten voorzichtig te rooien en zo spoedig mogelijk te leveren en verwerken.

Uitgelicht: Gescheurde bieten in campagne 2008

Contactpersonen

Toon Huijbregts
Chemische analyse/ (bieten)kwaliteit/ bewaring

Mogelijk ook interessant