Exploring Mature Plant Resistance in sugar beet to avoid Virus Yellows infection in the field

Tijdens het IIRB congres in Mons (B) op 21 en 22 juni 2022 presenteerde Sharella Schop haar poster over ouderdomsresistentie tegen bladluizen in suikerbiet. Hierin wordt het effect van ouderdomsresistentie op luizen beschreven en de variatie in suikerbietgenotypen voor deze eigenschap. Het project is een samenwerkingsverband tussen Wageningen Universiteit, Cosun Beet Company, IRS, SESVanderHave en de British Beet Research Organization. Ook wordt het project financieel ondersteund door Topconsortium voor Kennis en Innovatie – Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (TKI-T&U), waarbij industrie, onderzoeksinstituten en de Nederlandse overheid samenwerken aan innovatieve ideeën voor de duurzame productie van gezonde en veilige voeding en een groene leefomgeving.

Uitgelicht: Schop et al - 22_0523 Poster MPR - Sharella Schop 78th IIRB Congress 2022

Mogelijk ook interessant