Effectiviteit van verschillende insecticiden ter bestrijding van groene perzikluis (Myzus persicae), zwarte bonenluis (Aphis fabae) en vergelingsvirus in suikerbieten in Nederland in 2022

In dit Engelstalige IRS-rapport wordt een proef met insecticiden beschreven. Hieronder een Nederlandstalige samenvatting. De originele titel is: Efficacy of different insecticides to control the green peach aphid (Myzus persicae), black bean aphid (Aphis fabae) and virus yellows in sugar beets in the Netherlands in 2022.

Vergelingsziektevirus wordt overgebracht door bladluizen, waarvan de groene perzikluis (Myzus persicae) de meeste efficiënte vector is. De drie belangrijkste soorten vergelingsziektevirussen in suikerbieten zijn: Beet Yellows Virus (BYV), Beet Chlorotic Virus (BChV) en Beet Mild Yellowing Virus (BMYV).  De virussen kunnen worden beheerst door de bladluizen te bestrijden. Doel van deze veldproef is de effectiviteit bepalen van verschillende soorten insecticiden voor de bestrijding van groene perzikluizen. Omdat de zwarte bonenluis van nature ook voorkwam in de proef, is het effect op deze bladluissoort ook meegenomen.

Er is een proefveld aangelegd in Westmaas waarbij groene perzikluizen op 17 mei 2022 in het 8-10 bladstadium werden uitgezet. Vervolgens zijn diverse insecticiden gespoten.

Op basis van dit proefveld kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

  • een volveldstoepassing met Teppeki, IRS 770, IRS 789, IRS 810 en/of IRS 785 was effectief in de beheersing van groene perzikluizen (Myzus persicae);
  • een volveldstoepassing met Teppeki, IRS 770 + Teppeki, IRS 789, IRS 810 en/of IRS 785 was effectief in de beheersing van vergelingsziekte;
  • IRS 803 was niet effectief in de beheersing van groene perzikluizen en/of vergelingsziekte;
  • een volveldstoepassing met Teppeki, IRS 810 en/of IRS 785 was effectief in de beheersing van zwarte bonenluizen (Aphis fabae);
  • IRS 803, IRS 770 en IRS 789 waren niet effectief in de beheersing van zwarte bonenluizen;
  • een rijentoepassing met Teppeki of IRS 785 resulteerde in dezelfde effectiviteit als een volveldstoepassing met deze systemische insecticiden met betrekking tot de beheersing van groene perzikluizen, zwarte bonenluizen en/of vergelingsziekte;
  • een rijentoepassing reduceerde de hoeveelheid actieve stof per hectare suikerbieten met 68%;
  • volveldstoepassingen met Teppeki, IRS 770 + Teppeki, IRS 789 en/of IRS 785 en rijentoepassingen met Teppeki en/of IRS 785 leidden tot een significant hogere opbrengst dan bij de onbehandelde controle.
Uitgelicht: 23R05 Rapport myzus persicae trial Westmaas 2022-def

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant