Effecten van rooitijdstippen en bewaarperiode op de opbrengst en kwaliteit van suikerbieten

In samenwerking met de CSV zijn de effecten van rooitijdstip en bewaarperiode op de opbrengst en kwaliteit van suikerbieten nagegaan. Hierbij is zowel eind oktober als eind november een deel van een bewaarhoop aangelegd. Het suikerverlies en de kwaliteit van de bewaarde bieten is eind november, begin januari en half februari vergeleken met de opbrengst en kwaliteit van bieten die in het veld bleven staan.
Belangrijkste conclusie: onder de gegeven (weers)omstandigheden waren het suikergehalte en de -opbrengst het hoogst bij de oogst eind november en daalde het suikergehalte na eind november in het veld meer dan in de hoop.
Gedetailleerde informatie over de proefopzet en de resultaten vindt u in dit rapport.

Uitgelicht: Effecten van rooitijdstippen en bewaarperiode op de opbrengst en kwaliteit van suikerbieten

Contactpersoon

Toon Huijbregts
Chemische analyse/ (bieten)kwaliteit/ bewaring

Mogelijk ook interessant