Effect van groenbemesters en bietencysteaaltjesresistente rassen op schade en vermeerdering van het geel bietencysteaaltje

geel bietencysteaaltje is aan te pakken door het zaaien van de juiste groenbemester, een partieel resistent bietencysteaaltjesras en het hanteren van een ruimere rotatie. De resultaten van de onderzoeken waarop dit advies gebaseerd is, kunt u terugvinden in deze presentatie.

Uitgelicht: Effect van groenbemesters en bietencysteaaltjesresistente rassen op schade en vermeerdering van het geel bietencysteaaltje

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant