Een schat aan informatie

Op internet is zeer veel informatie te vinden, ook voor de Nederlandse akkerbouwer/suikerbietenteler. Op www.irs.nl kan de bietenteler informatie vinden over onderzoek aan de teelt van suikerbieten en de vele co-producten, kennisoverdracht en dienstverlening.

Bijlagen

Uitgelicht: Een schat aan informatie

Contactpersoon

Jurgen Maassen
Coördinatie voorlichting

Mogelijk ook interessant