Een bewuste grondbewerking legt de basis voor 2021

De manier waarop de hoofdgrondbewerking, voorafgaand aan de bietenteelt, wordt uitgevoerd, heeft geen directe  invloed op de opbrengst. Op een toenemend areaal wordt de grond minder bewerkt en blijft een groenbemester tot na de winter staan. Dit zorgt voor een goed doorwortelde bouwvoor en gaf dit voorjaar in veel situaties een voordeel ten opzichte van in het najaar geploegde percelen. Op stuif- of slempgevoelige gronden is het bijkomend voordeel dat de risico’s op stuifschade of korstvorming beperkter zijn. Bij een n iet-kerende grondbewerking is er meer kans op schade bij bieten door mogelijke bodemwerking van een herbicide in de vorige teelt. Daarom is het belangrijk om de voor- en nadelen van de bewerking in kaart te brengen.

Uitgelicht: Een bewuste grondbewerking legt de basis voor 2021

Contactpersonen

André van Valen
Bodem / bemesting / mechanisatie
Sjef van der Heijden
Onkruidbeheersing / techniek

Mogelijk ook interessant