Driftreductie

Het activiteitenbesluit stelt een aantal basisvoorwaarden voor driftreductie. Zo geldt een algemene eis van 75% driftreductie voor het gehele perceel en de verplichting van een drukregistratievoorziening. In plaats van een drukregistratievoorziening zijn ook alternatieven opgesteld.

Dit artikel is verschenen op pagina 23 in het gewasbeschermingsbulletin 2020, bijlage bij Cosun Magazine.

Bijlagen

Uitgelicht: Driftreductie

Contactpersoon

Sjef van der Heijden
Onkruidbeheersing / techniek

Mogelijk ook interessant