De effectiviteit van verschillende insecticiden voor de beheersing van bietenkevers (Atomaria linearis) is onderzocht op een proefveld in Zeewolde in 2020

Force (10g tefluthrin) als zaadbehandeling gaf de beste beheersing van ondergrondse schade door bietenkevers wat resulteerde in meer planten per veldje vergeleken met onbehandeld. Vydate 10G (oxamyl) leek net na opkomst op 8 mei een effect te hebben op ondergrondse schade maar het aantal planten was op 25 mei gelijk aan veldjes zonder insecticiden op het zaad. Aanvullende bespuitingen met insecticiden zijn twee keer toegepast, maar resulteerde niet in meer planten per veldje en ook niet tot een hogere (financiële) opbrengst vergeleken met alleen Force zonder bespuiting.

In dit onderzoek is de meerwaarde van een aanvullende bespuiting met insecticiden niet aangetoond. In 2019 is vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd op 2 proefvelden waarin ook de meerwaarde van een bespuiting niet aangetoond werd.

De monitoring van bietenkevers met verschillende vallen toonde een trend van massa vluchten wanneer de temperatuur 15°C overschreed. Een voorkeur voor een bepaalde kleur is in 2019 en 2020 niet aangetoond.

Dit rapport is in het Engels geschreven.

Uitgelicht: 21R01 Testing insecticides and monitoring systems for the control of pygmy mangold beetles in sugar beet in 2020

Contactpersoon

Linda Geenen - Frijters
Coördinator proefvelden / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant