Conviso Smart-een alternatief systeem voor onkruidbeheersing

Vanaf 2019 zal er een nieuw systeem voor onkruidbeheersing in suikerbieten voor de praktijk beschikbaar komen (Conviso Smart). In deze presentatie wordt dit systeem nader toegelicht. Ook de toepassingsmogelijkheden en -beperkingen komen hierbij aan de orde.

Uitgelicht: Conviso Smart-een alternatief systeem voor onkruidbeheersing

Contactpersoon

Peter Wilting
Bodem en bemesting/ hoofd proefveldendienst

Mogelijk ook interessant