Conservering van coproducten 2003 Mycotoxinen van Penicillium roqueforti in bietenperspulpkuilen

In het kader van voedselveiligheid en het kwaliteitsbeleid in de diervoeding zijn er normen gesteld aan mycotoxine gehalten in de rantsoenen voor vee. In bietenpulpkuilen kan deze gifstof geproduceerd worden door de schimmel Penicillium roqueforti. Uit de resultaten van verschillende monsters blijkt dat deze schimmel inderdaad in staat is toxinen te vormen. Een zuur milieu remt de productie niet. De potentie tot toxinevorming door stammen in bietenperspulp is echter niet significant hoger dan bij de isolaten uit kuilgras en mengvoer. Doordat zich in graskuilen ook nooit problemen hebben voorgedaan is het risico van mycotoxinevergiftiging door het voeren van bietenpulp vrijwel nihil.

Uitgelicht: Conservering van coproducten 2003 Mycotoxinen van Penicillium roqueforti in bietenperspulpkuilen

Contactpersoon

Mogelijk ook interessant

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *