Conservering 2001 Conserveringsaspecten van bietenperspulp

Bij hoge buitentemperaturen kan de houdbaarheid van bietenperspulpsilage onvoldoende zijn. Er kan aërobe instabiliteit optreden, gevolgd door structuurverlies. Het gevaar van schimmelvorming neemt toe. Uit onderzoek in 2001 bleek dat bietenpulpmonsters een lage besmetting met ongewenste schimmels te zien geven. Hoewel toxinevorming niet met zekerheid kan worden uitgesloten, zijn gerichte maatregelen om Penicillium roqueforti te bestrijden niet noodzakelijk. Wel moeten gebruikers erop gewezen worden dat zichtbaar besmette silage een zeker risico voor de diergezondheid vormt en dat geadviseerd wordt deze niet te vervoederen.

Uitgelicht: Conservering 2001 Conserveringsaspecten van bietenperspulp

Contactpersoon

Mogelijk ook interessant

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *