Bodemgebonden schimmelziekten 2003 Geïntegreerde bestrijding van Rhizoctonia solani

Door een brede waardplantenreeks is de bodemschimmel Rhizoctonia solani moeilijk beheersbaar. De aanwezigheid van rhizoctonia in de grond hoeft niet altijd tot schade te leiden. Uit resultaten van voorgaande jaren is gebleken dat grondmonsters kunnen verschillen in hun gevoeligheid voor rhizoctonia. Het IRS toetst grondmonsters op hun ziektewering tegen rhizoctonia. In 2003 wordt ook onderzoek verricht naar het effect van voorvruchten op de rhizoctonia-aantasting in een volgend bietenras.

Uitgelicht: Bodemgebonden schimmelziekten 2003 Geïntegreerde bestrijding van Rhizoctonia solani

Contactpersoon

Mogelijk ook interessant

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *