Bodemgebonden schimmelziekten 2001 Identificatie en detectie van Rhizoctonia solani

Een voorspelling van de kans op schade door R. solani, gebaseerd op een biotoets, draagt bij tot een duurzame en rendabele beheersing van de ziekte en is onontbeerlijk bij de inzet van resistente rassen. De aanwezigheid van de rhizoctoniaschimmel in de bodem hoeft, vanwege ziektewerendheid, niet altijd tot schade te leiden. Met behulp van specifieke primers kunnen Rhizoctonia solani isolaten gedecteerd en geclassificeerd worden.

Bodemgebonden schimmelziekten 2001 Identificatie en detectie van Rhizoctonia solani
Uitgelicht: Bodemgebonden schimmelziekten 2001 Identificatie en detectie van Rhizoctonia solani

Contactpersoon

Mogelijk ook interessant