Bodemgebonden schimmelziekten 2000 Identificatie en detectie van Rhizoctonia solani

In 2000 werden 106 isolaten van Rhizoctonia solani geïsoleerd van geïnfecteerde bietenplanten. De isolaten werden geïdentificeerd volgens de pectinezymogrammethode. Van de isolaten verzameld in 2000 bleken 71% tot Ag 2-2IIIB te behoren. Van de Ag 2-2IIIB isolaten over 1997-1999 blijkt een behoorlijke genetische variatie te zitten. De mate van besmetting van grondmonsters van de proefvelden Someren en Hummelo werd getoetst met de mpn-methode. Op proefveld Someren was nauwlijks aantasting van rhizoctonia. Dergelijke antagonsiten kunnen ziektewering tegen rhizoctonia bieden.

Among the greatest ways to do this is through

There are also a few areas where you can find some really affordable-papers.net cheap newspapers, including a few websites offering free supplies.

the use of an urgent essay.

Uitgelicht: Bodemgebonden schimmelziekten 2000 Identificatie en detectie van Rhizoctonia solani

Contactpersoon

Mogelijk ook interessant

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *