Bodemgebonden schimmelziekten 2000 Beheersen van Rhizoctonia solani met resistente rassen, fungiciden, vanggewassen en antagonsiten

Rhizoctoniaresistente rassen bieden geen soelaas bij een vroege aantasting van Rhizoctonia solani. Het experimentele ras D 9806 gaf op proefvelden met een late aantasting de hoogste suikeropbrengst. Op een proefveld met kunstmatige besmetting van R. solani vertoonde het experimentele ras FC 709-2 de minste aantasting na inoculatie met de isolaten 32 en 225. Bladrammenas en gele mosterd hebben een positief effect op de opbrengst van suikerbieten bij rhizoctoniabesmetting. Noch van de antagonist Verticillium bigattatum noch van het verwijderen van bladresten werd een effect gevonden ten opzichte van het toetsgewas Auris. Toevoeging van de fungicide IRS 632 in verschillende doseringen gaf geen aantoonbaar verschil in plantbestand en opbrengst. Uit de resultaten in de kas bleek dat toevoeging van IRS 632 zinvol is bij en dosering 2x de standaardhoeveelheid. Een hogere dosering is fytotoxisch.

Bodemgebonden schimmelziekten 2000 Beheersen van Rhizoctonia solani met resistente rassen, fungiciden, vanggewassen en antagonsiten
Uitgelicht: Bodemgebonden schimmelziekten 2000 Beheersen van Rhizoctonia solani met resistente rassen, fungiciden, vanggewassen en antagonsiten

Contactpersoon

Mogelijk ook interessant