Bodemgebonden schimmelziekten 1999 Identificatie en detectie van Rhizoctonia solani

De bodemschimmel Rhizoctonia solani vormt in toenemende mate een bedreiging voor de bietenteelt. Door de complexiteit van de schimmel is het van belang om te weten welke anastomosegroepen suikerbieten aantasten en welke andere gewassen ook waardplanten zijn voor de ‘suikerbietengroep’. Uit proefvelden werden isolaten van R. solani verkregen van aangetaste suikerbieten. De meerderheid van deze verzamelde isolaten bleek tot R. solani AG 2-2IIIB te behoren. Deze schimmel heeft de gewassen mais, waspeen, schorseneer als waardplant. Een voorlopige conclusie is dat, om rhizoctonia efficiënt te kunnen aantonen, er in een gewasperiode bemonsterd dient te worden. In 2000 zal dit verder onderzocht worden.

Uitgelicht: Bodemgebonden schimmelziekten 1999 Identificatie en detectie van Rhizoctonia solani

Contactpersoon

Mogelijk ook interessant

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *