Bodem- en bemestingsonderzoek 2003 Stikstofbehoefte rassen

Tussen bietenrassen kunnen, bij dezelfde stikstofvoorziening, grote verschillen zijn in loofkleur, loofhoeveelheid, wortelopbrengst en interne-kwaliteitsparameters. De vraag is of deze verschillen veroorzaakt worden door verschillen in stikstofbenutting. In 2003 zijn twee proefvelden aangelegd. De rassen zijn gekozen vanwege de vrij grote verschillen in wortelopbrengst en/of interne kwaliteit. Het ‘lichte’ ras Aligator had zeker niet meer stikstof nodig dan het ‘donkere’ ras Venezia. Als er meer gegevens beschikbaar zijn, zal nagegaan worden of er significante verschillen in stikstofbehoefte tussen rassen zijn.

Uitgelicht: Bodem- en bemestingsonderzoek 2003 Stikstofbehoefte rassen

Contactpersoon

Peter Wilting
Bodem en bemesting/ hoofd proefveldendienst

Mogelijk ook interessant