Bodem- en bemestingsonderzoek 2003 Sporenelementen

In 2003 zijn twee mangaanproefvelden aangelegd om te onderzoeken of en wanneer mangaanbespuitingen rendabel kunnen zijn. Op het proefveld in Munnekezijl had een mangaanbespuiting alleen bij het ras Lenora geleid tot een significant hogere wortel- en financiële opbrengst. Verschillen in mangaanbehoefte kunnen mogelijk consequenties hebben voor de nutriëntenbehoefte. Uit de resultaten bleek dat op verschillende bemonsteringstijdstippen significante verschillen in nutriëntengehalte tussen rassen zijn.

Uitgelicht: Bodem- en bemestingsonderzoek 2003 Sporenelementen

Contactpersoon

Peter Wilting
Bodem en bemesting/ hoofd proefveldendienst

Mogelijk ook interessant