Bodem- en bemestingsonderzoek 2002 Meststoffenonderzoek

De Nederlandse akkerbouw krijgt regelmatig nieuwe meststoffen aangeboden. Het is van belang om te weten of deze meststoffen een goede aanvulling zijn op het huidige meststoffenassortiment. In 2002 is onderzoek uitgevoerd naar het effect van verschillende meststoffen. Bespuitingen met borium en magnesium bevattende meststoffen kunnen op boriumbehoeftige percelen leiden tot een hogere financiële opbrengst. Enkele groeibevordende meststoffen hadden geen statistisch betrouwbare invloed op de opbrengst en interne kwaliteit.

Bodem- en bemestingsonderzoek 2002 Meststoffenonderzoek
Uitgelicht: Bodem- en bemestingsonderzoek 2002 Meststoffenonderzoek

Contactpersoon

Peter Wilting
Bodem en bemesting/ hoofd proefveldendienst

Mogelijk ook interessant