Bodem- en bemestingsonderzoek 2001 Meststoffenonderzoek

De Nederlandse akkerbouw krijgt regelmatig nieuwe meststoffen aangeboden. Het is van belang om te weten wat de invloed van deze producten is op de opbrengst en interne kwaliteit van bieten. In dit onderzoek zijn objecten met bitterzout- en Bittersalz ‘microtop’-bespuitingen vergeleken met onbehandeld. De wortelopbrengst nam door de Bittersalz ‘microtop’-bespuitingen toe. Deze toenamen was echter niet significant. Ook de interne kwaliteit van suikerbieten werd niet significant beïnvloed door de Bittersalz ‘microtop’-bespuitingen.

Uitgelicht: Bodem- en bemestingsonderzoek 2001 Meststoffenonderzoek

Contactpersoon

Peter Wilting
Bodem en bemesting/ hoofd proefveldendienst

Mogelijk ook interessant