Bodem- en bemestingsonderzoek 2000 Stikstofbijmesting

Van alle voedingsstoffen heeft stikstof de grootste invloed op de opbrengst en interne kwaliteit van de bieten. Het is dan ook van groot belang dat de bietentelers de bieten zo optimaal mogelijk met stikstof bemesten. In dit onderzoek is nagegaan of overvloedige neerslag in het groeiseizoen op zandgrond leidt tot stikstofverliezen. De overvloedige neerslag (180 mm) werd gerealiseerd door beregening. Deze extra aanvoer van water had geen aantoonbare invloed op de Nmin-hoeveelheden in de grond en de stikstofopname door het gewas. De interne kwaliteit (suikergehalte en WIN) verslechterder echter wel. Deling van de stikstofgift had geen invloed op de wortelopbrengst en interne kwaliteit.

Bodem- en bemestingsonderzoek 2000 Stikstofbijmesting
Uitgelicht: Bodem- en bemestingsonderzoek 2000 Stikstofbijmesting

Contactpersoon

Peter Wilting
Bodem en bemesting/ hoofd proefveldendienst

Mogelijk ook interessant