Bodem- en bemestingsonderzoek 2000 Kaliumbemesting

Uit de resultaten van acht kalium-stikstof-interactieproefvelden, aangelegd in de jaren 1988 en 1989, bleek dat de positieve reactie van het wortelgewicht en het suikergehalte op een kaliumbemesting onafhankelijk was van de hoogte van de bodemvoorraad (K-getal). Op de drie in 2000 aangelegde proefvelden, op zavel- en kleigrond met een hoog K-getal, resulteerde een kaliumgift in het voorjaar gemiddeld in een circa 3 ton per hectare lager wortelgewicht en een wat hoger suikergehalte. De WIN werd niet aantoonbaar beïnvloed.

Uitgelicht: Bodem- en bemestingsonderzoek 2000 Kaliumbemesting

Contactpersoon

Peter Wilting
Bodem en bemesting/ hoofd proefveldendienst

Mogelijk ook interessant