Bodem- en bemestingsonderzoek 1999 Stikstofbijbemesting

Om na te gaan of er stikstof voor een bietengewas verloren gaat door overvloedige neerslag, is in 1999 één proefveld op zand- en één op kleigrond aangelegd. Extra aanvoer van veel water (70-90 mm) in een korte tijd in juni had in 1999 geen negatieve invloed op de stikstofverliezen uit de bodem, de stikstofopname door het gewas en de opbrengst en interne kwaliteit van de bieten. Tussen 150 kg stikstof per hectare, gegeven voor het zaaien, en dezelfde gift gegeven in twee keer was geen aantoonbaar verschil in wortelopbrengst en interne kwaliteit.

Uitgelicht: Bodem- en bemestingsonderzoek 1999 Stikstofbijbemesting

Contactpersoon

Peter Wilting
Bodem en bemesting/ hoofd proefveldendienst

Mogelijk ook interessant