Bodem- en bemestingsonderzoek 1999 Natrium- en magnesiumbemesting op zandgrond

In 1996, 1997 en 1998 heeft het IRS jaarlijks drie proefvelden aangelegd om te onderzoeken wat de invloed van natrium en magnesium is op de opbrengst en de interne kwaliteit van suikerbieten geteeld op de zuidoostelijke zandgronden. Hieruit bleek dat een natriumbemesting een positieve invloed heeft op de loofproductie, maar niet tot aantoonbaar hogere suikeropbrengsten leidt. Magnesiumsulfaat had gemiddeld geen effect op de opbrengst en interne kwaliteit van de suikerbieten. Slechts op één proefveld werd door een magnesiumgift (alleen) het wortelgewicht significant verhoogd.

Bodem- en bemestingsonderzoek 1999 Natrium- en magnesiumbemesting op zandgrond
Uitgelicht: Bodem- en bemestingsonderzoek 1999 Natrium- en magnesiumbemesting op zandgrond

Contactpersoon

Peter Wilting
Bodem en bemesting/ hoofd proefveldendienst

Mogelijk ook interessant