Bodem- en bemestingsonderzoek 1999 Kaliumbemesting

In 1999 zijn op drie proefvelden de effecten van kaliumgiften, kaliumsoorten en toedieningstijdstippen op de opbrengst en interne kwaliteit van de bieten onderzocht. Gemiddeld waren de effecten gering. Op één proefveld verhoogde de kaliumgiften het suikergehalte siginificant.

Uitgelicht: Bodem- en bemestingsonderzoek 1999 Kaliumbemesting

Contactpersoon

Peter Wilting
Bodem en bemesting/ hoofd proefveldendienst

Mogelijk ook interessant