Bladvlekkenziekten 2000 Ontwikkelen van een model tot bestrijding van Cercospora beticola in suikerbieten

De bladvlekkenziekte cercospora heeft zich in de afgelopen twintig jaar vanuit Limburg over nagenoeg het hele land verspreid. Bij bestrijding van cercospora moeten we streven naar een minimale, maar tevens ook optimale fungicideninzet. Door gebruik te maken van schadedrempels worden bespuitingen tegen cercospora middels kalenderspuiten uitgevoerd. Een fungicidebehandeling geeft een toename van 20% in suikergewicht ten opzichte van onbehandeld. In 2000 zijn de eerste cercosporawaarnemingen gestart op 17 juli. Door een combinatie van hoge temperatuur en hoge luchtvochtigheid breidde de aantasting zich snel uit in week 34 en 37. Bij verspreiding vanuit een puntinfectie breidde cercospora onder gunstige omstandigheden zich uit volgens een gradiënt.

Uitgelicht: Bladvlekkenziekten 2000 Ontwikkelen van een model tot bestrijding van Cercospora beticola in suikerbieten

Contactpersoon

Mogelijk ook interessant