Bietenpulp in diervoeders 2003 Toepasbaarheid van bietenpulp in ad libitum-dieten voor zeugen

Het huidige voersysteem van beperkt voeren van varkens is niet afdoende uit oogpunt van dierwelzijn. Onbeperkt voeren zou een oplossing kunnen zijn, mist een ander dieet wordt voorgelegd. Uit eerder onderzoek blijkt dat bietenpulp wel in een onbeperkt rantsoen past. Gevaar hierbij is de lage N en P gehalten in de pulp, die nodig zijn voor de vezelfermentatie. In het onderzoek is nagegaan hoeveel N en P er toegevoegd dient te worden voor een optimale fermentatie. Als conclusie kwam naar voren dat P niet toegevoegd dient te worden, als er aanvullend krachtvoer gegeven wordt. Er dient echter wel een hoeveelheid van 21 g N / kg droge stof perspulp aangevuld te worden aan het krachtvoer.

Uitgelicht: Bietenpulp in diervoeders 2003 Toepasbaarheid van bietenpulp in ad libitum-dieten voor zeugen

Contactpersoon

Mogelijk ook interessant

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *