Bieten zeer geschikt voor energieproductie

Het gewas suikerbieten is uitermate geschikt voor de productie van energie. Door het lange groeiseizoen en haar kenmerkende eigenschappen is de suikerbiet in staat om veel biomassa te produceren. Deze is gemakkelijk om te zetten in biogas. De gehele plant, biet en loof, is hiervoor te gebruiken. Daarom zijn een aantal proeven aangelegd voor het bepalen van het juiste oogsttijdstip bij in het voorjaar leveren van bieten en het nagaan van de mogelijkheden van het telen van bieten na een vroegruimend gewas. Lees meer in dit artikel.

Bieten zeer geschikt voor energieproductie
Uitgelicht: Bieten zeer geschikt voor energieproductie

Contactpersonen

Bram Hanse
Schimmels, bacteriën en virussen / diagnostiek
Toon Huijbregts
Chemische analyse/ (bieten)kwaliteit/ bewaring

Mogelijk ook interessant