Bieten op het juiste moment rooien

Afhankelijk van de weersomstandigheden kan de opbrengst in november bij een gezond bladapparaat nog in meer of mindere mate toenemen. De gunstige rooiomstandigheden nemen echter af en de vorstkansen toe. Ons devies is: rooi onder gunstige omstandigheden voordat de vorst toeslaat. Meer over vorstrisico’s en het juiste moment van rooien bij late levering leest u in dit artikel.

Uitgelicht: Bieten op het juiste moment rooien

Contactpersoon

Toon Huijbregts
Chemische analyse/ (bieten)kwaliteit/ bewaring

Mogelijk ook interessant