Betakwik vroeger en nu

December 2001 zijn de laatste Betakwik-diskettes verstuurd naar de abonnees. Vanaf nu is Betakwik alleen nog via internet te gebruiken. U treft daar de volgende Betakwik-modules: N-, P- en K-bemesting, kalkadvisering, onkruidbestrijding, verloop besmetting witte bietencysteaaltjes, overzaaien en rassenkeuze en optimaal areaal.

Betakwik vroeger en nu

Bijlagen

Uitgelicht: Betakwik vroeger en nu

Contactpersoon

Jurgen Maassen
Coördinatie voorlichting

Mogelijk ook interessant