Bestrijd bladschimmels bij de eerste symptomen!

Voor een optimaal rendement is het belangrijk bladschimmels in suikerbieten bij de eerste symptomen te bestrijden. Als er te laat of geen bespuiting plaatsvindt, kost dat financiële opbrengst. Lees meer over risicopercelen, de verschillende bladziekten, de toegelaten middelen en de bladschimmelwaarschuwingsdienst in dit artikel.

Uitgelicht: Bestrijd bladschimmels bij de eerste symptomen!

Contactpersoon

Mogelijk ook interessant