Besmettingsgraad van witte bietencysteaaltjes (Heterodera schachtii)

Op dit moment krijgen telers met een krappere rotatie dan 1 op 8 waardplanten het advies om te kiezen voor een ras dat partieel resistent is tegen bietencysteaaltjes (BCA-ras). Om te onderzoeken of dit leidt tot een optimale rassenkeuze voor deze telers, zijn in het najaar van 2020 en het voorjaar van 2021 percelen met een waardplantenrotatie van 1 op 7 tot en met 1 op 4 bemonsterd op het voorkomen van bietencysteaaltjes. Het besmettingsniveau van percelen met een ruime rotatie, 1 op 7 en 1 op 6, was zeer licht tot niet aanwezig. Bij krappere rotaties, 1 op 5 en 1 op 4, werden matige besmettingen gevonden. Op basis van deze resultaten wordt het advies voor de rassenkeuze aangepast.

Uitgelicht: 21R07 Besmettingsgraad van witte bietencysteaaltjes -Heterodera schachtii

Contactpersoon

Linda Geenen - Frijters
Coördinator proefvelden / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant