Bemestingskosten kunnen nog verder omlaag

De bemestingskosten in de bietenteelt kunnen nog verder omlaag met behoud van een maximale financiële opbrengst. Gemiddeld kan de stikstofgift verlaagd worden met 40 kg per hectare. Als deze verlaging gerealiseerd wordt met kunstmeststikstof geeft dit een besparing van circa 28 euro per hectare. Ook kunstmestfosfaat kan bij een voldoende hoog Pw-getal achterwege blijven. Een gemiddeld 40 kg lagere gift geeft dan een besparing van circa 18 euro per hectare. Vroeg inkopen van kunstmest kan daarnaast nog een extra besparing geven van 10 euro per hectare. Verder verhoogt een extra bekalking het rendement van een bemesting in de bietenteelt. Een bekalking met Betacal houdt de grond in goede conditie, zowel wat betreft structuur als pH. Lees dit artikel om te bekijken hoe u kunt besparen op bemestingskosten.

Bemestingskosten kunnen nog verder omlaag
Uitgelicht: Bemestingskosten kunnen nog verder omlaag

Contactpersonen

Peter Wilting
Bodem en bemesting/ hoofd proefveldendienst

Mogelijk ook interessant