Bemesting deel I: Klopt de stikstofbemestingsformule nog? / Voor- en nadelen kalk- en calciummeststoffen

Klopt de stikstofbemestingsformule nog?
In de praktijk denken velen dat de stikstofgiften aan suikerbieten om diverse redenen omhoog moeten. In deze inleiding zijn we nagegaan of deze gedachte correct is. De belangrijkste conclusie is dat de stikstofbemestingsadviezen op basis van de hoeveelheid Nmin in het voorjaar nog steeds een goede indicatie is voor de hoogte van de optimale stikstofgiften.

Voor- en nadelen kalk- en calciummeststoffen
In deze inleiding leggen we het verschil tussen een kalk- en calciummeststof uit. Eveneens lichten we de voor- en nadelen toe.

 

Uitgelicht: Bemesting deel I: Klopt de stikstofbemestingsformule nog? / Voor- en nadelen kalk- en calciummeststoffen

Contactpersoon

Peter Wilting
Bodem en bemesting/ hoofd proefveldendienst

Mogelijk ook interessant