Bemesters vellen aaltjes

In Boerderij is een artikel verschenen over de waardplantrelaties geel bietencysteaaltje voor groenbemesters. Dit is geschreven naar aanleiding van het verschijnen van het rapport in opdracht van het Actieplan Aaltjesbeheersing

Bemesters vellen aaltjes

Bijlagen

Uitgelicht: Bemesters vellen aaltjes

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant