Belangrijke teeltzaken voor seizoen 2021

Het is belangrijk kennis te hebben over het bietenperceel voor 2021. Alleen op die manier is een maximale opbrengst haalbaar en worden problemen door slecht groeiende bieten in veel gevallen voorkomen. De komende maanden zijn uitermate geschikt om na te gaan of de pH van het bietenperceel voor 2021 op orde is, wat de bemestingstoestand is, of er aaltjes aanwezig zijn, welke hoofdgrondbewerking het beste kan worden toegepast en nog vele zaken meer. In dit artikel staat meer informatie over deze teeltzaken, zodat telers tijdig de juiste maatregelen kunnen treffen om problemen te voorkomen.

Uitgelicht: Belangrijke teeltzaken voor seizoen 2021

Contactpersonen

André van Valen
Bodem / bemesting / mechanisatie
Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant