Bekalk voor een goede opbrengst in 2019

De (na)zomer is een prima tijdstip om een bietenperceel voor het komende jaar te bekalken. In dit artikel worden de aandachtspunten met betrekking tot bekalken toegelicht. Met gegevens over het bouwplan, organische stof- en lutumgehalte kunt u met de IRS-applicatie kalkbemesting (op www.irs.nl/kalkbemesting) de optimale bodem-pH en de hoogte van een eventuele kalkgift voor uw perceel bepalen. 

Uitgelicht: Bekalk voor een goede opbrengst in 2019

Contactpersoon

Martijn van Overveld
Junior onderzoeker teelt

Mogelijk ook interessant