Beheersing van rhizoctonia wortelrot in suikerbieten

Op een groot deel van het suikerbietenareaal komt rhizoctonia voor. Deze bodemschimmel veroorzaakt wortelrot met dramatische gevolgen voor opbrengst en levering van de suikerbieten. Een groot deel van de schade kan worden beperkt door de inzet van rhizoctoniaresistente rassen. Deze rassen zijn echter niet immuun en bij een hoge ziektedruk en een slechte bodemstructuur kan er alsnog rot optreden. In dit artikel wordt de achtergrond van rhizoctonia en de aanvullende maatregelen die er getroffen kunnen worden, verder uitgediept.

Uitgelicht: Beheersing van rhizoctonia wortelrot in suikerbieten

Contactpersoon

Bram Hanse
Bladschimmels / bacteriën / diagnostiek

Mogelijk ook interessant