Beheersing van Cercospora beticola in suikerbieten

In Nederland zijn cercospora (Cercospora beticola) en stemphylium (Stemphylium beticola) de twee bladschimmels die de meeste schade kunnen veroorzaken. Afhankelijk van de mate van aantasting en het moment dat die begint kunnen deze twee bladschimmels zorgen voor een tot 40% lagere suikeropbrengst.

In 2020 zijn door het IRS vijf proefvelden aangelegd. Hiervan zijn er twee aangelegd op percelen van bedrijven waar de beheersing van cercospora al enkele jaren als moeizaam wordt ervaren met als doel te onderzoeken hoe verminderd gevoelige cercospora het beste kan worden beheerst met toegelaten middelen. Twee andere proefvelden zijn op percelen van de proefboerderijen in Valthermond en Vredepeel aangelegd met als doel om de effectiviteit van middelen, middelencombinaties en afwisselen van middelen te onderzoeken. Het vijfde proefveld is in Valthermond aangelegd met als doel het effect van de bladgezondheidsklasse van verschillende rassen op de beheersing van bladschimmels te onderzoeken. De resultaten van dit onderzoek worden beschreven en bediscussieerd in dit verslag.

Uitgelicht: 21P03 Beheersing van Cercospora beticola in suikerbieten

Contactpersoon

Bram Hanse
Bladschimmels / bacteriën / diagnostiek

Mogelijk ook interessant