Beheersing bodeminsecten in 2020

Nog even en dan is het zaaiseizoen in volle gang. Het is daarom goed om nu alvast stil te staan bij de mogelijke risico’s van bodeminsecten. Ritnaalden, emelten, ondergrondse springstaarten, bietenkevers, wortelduizendpoten en miljoenpoten kunnen allemaal aantasting veroorzaken aan wortels en hypocotyl van suikerbieten met plantwegval tot gevolg. In ernstige gevallen kan dit zelfs leiden tot overzaai van een perceel. De combinatie van het juiste zaaibed, zaaidiepte en toepassing van Force geeft de beste beheersing van deze insecten.

Uitgelicht: Beheersing bodeminsecten in 2020

Contactpersonen

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten
Linda Geenen - Frijters
Coördinator proefvelden / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant