Beheersing begint bij insectenherkenning en gebruik natuurlijke vijanden

Er zijn verschillende insecten in de bietenteelt die veel op elkaar lijken. Helaas is het ene insect schadelijk, terwijl een insect dat er sterk op lijkt, een natuurlijke vijand kan zijn. Het herkennen van insecten is dus belangrijk in de beslissing of en hoe ingrijpen nodig is. Zeker omdat het sparen van natuurlijke vijanden een belangrijk onderdeel is voor de beheersing van de schadelijke insecten.

Dit artikel is verschenen op pagina 13 in het gewasbeschermingsbulletin 2020, bijlage bij Cosun Magazine.

Uitgelicht: Beheersing begint bij insectenherkenning en gebruik natuurlijke vijanden

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant