Actualiteiten

Korte actualiteiten met onder andere:

  • Onkruidbeheersing 2015 – de resultaten van een onkruidbestrijdingsproef tegen uitstaande melde worden besproken;
  • Bemesting – besproken wordt een N-hoeveelhedenproef en een proef met vloeibare meststoffen in de zaaivoor;
  • Discussie gewasbeschermingsmiddelen – de meeste publieke/politieke discussie gaat over neonicotinoïden, (tria)zolen en glyfosaat;
  • Alternatieven voor Vydate 10G – er zijn helaas geen alternatieven voor suikerbieten;
  • Gewasbeschermingsmonitor vervangt gewasbeschermingsplan.

Bijlagen

Uitgelicht: Actualiteiten

Contactpersonen

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten
Frans Tijink
Directeur / gronddynamica / oogsttechniek
Peter Wilting
Bodem en bemesting/ hoofd proefveldendienst

Mogelijk ook interessant