Actualiteiten

Er zijn onderwerpen die niet direct een hele inleiding vragen, maar die wel interessant zijn om genoemd te worden. De onderwerpen van deze presentatie zijn:
– Veranderingen mestwetgeving 2007 (Peter Wilting)
– Grondbewerking (Peter Wilting)
– Project Perceel Centraal (Jos Pauwels)
– Studiegroepen Best Practices Suikerbieten (Jurgen Maassen)
– Teeltregistratie (Annemarie Naaktgeboren)
– Voorlichtingsboodschap gewasbescherming, oproep om wijzigingen door te geven (Peter Wilting)
– Overzicht vakgebieden/specialisten (Frans Tijink)

Bijlagen

Uitgelicht: Actualiteiten

Mogelijk ook interessant