Actualiteiten

Korte actualiteiten met onder andere:   

  • Emeltenbestrijding – plantwegval door emelten is te beperken door te kiezen voor een juiste voorvrucht, juiste bewerking in de herfst. Aanvullend kunnen speciaal pillenzaad en Vydate 10G bij zaai worden gebruikt;
  • Apps IRS & Ziekten&plagen – deze apps zijn handige hulpmiddelen in het bietenperceel;
  • Onkruidbestrijding – de resultaten van een onkruidbestrijdingsproef tegen (resistente) melganzevoet worden besproken;
  • N-(rijen)bemesting – besproken wordt wat stikstoftoediening in de rij bij suikerbieten op kan leveren;
  • Gebreksziekten – De belangrijkste gebreksziekten in 2014 waren magnesium-, borium-, mangaan- en kaliumgebrek. Magnesium- en boriumgebrek worden kort besproken;
  • Valse meeldauw – de symptomen worden besproken voor de herkenning van deze schimmelziekte;
  • Update rhizomanie – een update over het onderzoek aan de resistentiedoorbrekende varianten van het rhizomanievirus. De presentatie wordt afgesloten met het advies voor de rassenkeuze;
  • Phoma – de symptomen van Phoma worden besproken voor de herkenning van deze schimmelziekte. Deze bijzondere schimmelziekte kan kiemplanten, blad en wortels van de suikerbiet aantasten.

Bijlagen

Uitgelicht: Actualiteiten

Contactpersonen

Bram Hanse
Bladschimmels / bacteriën / diagnostiek
Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten
Peter Wilting
Bodem en bemesting/ hoofd proefveldendienst

Mogelijk ook interessant